Ochrana osobních údajů

Soukromé Wellness Masáže je zavázáno chránit soukromí našich klientů a zajistit bezpečnost osobních údajů, které nám svěřujete. V souladu s nařízením GDPR a dalšími právními předpisy se zavazujeme zpracovávat vaše osobní údaje transparentně, zabezpečeně a výhradně k účelům, ke kterým nám byly poskytnuty. Tento dokument slouží k informaci o tom, jaké údaje sbíráme, proč je sbíráme, jak je používáme a jaké máte možnosti a práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů.

Informace, které od vás získáváme, mohou zahrnovat vaše jméno, kontaktní údaje, informace o používaných službách a jejich průběhu, platbách a ostatních interakcích s naším podnikem. Sběr těchto informací je nezbytný pro poskytování a zlepšování našich služeb, zajištění správného fungování webové stránky, přizpůsobení našich služeb vašim potřebám a pro účely komunikace s vámi.

Osobní údaje jsou uchovávány v bezpečném prostředí a jsou přístupné pouze oprávněným osobám. Přijímáme veškerá příslušná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů. Otázky ohledně ochrany osobních údajů a výkonu vašich práv nám můžete zaslat na adresu [email protected].

K informacím týkajících se vašich osobních údajů máte přístup a můžete požádat o jejich opravu nebo vymazání. Máte právo na to být informováni o zpracování vašich osobních údajů, na omezení zpracování nebo na nesouhlas s ním, a v některých případech na data portability. Pro výkon těchto práv nás kontaktujte na výše uvedené adrese.

Vlastníkem a provozovatelem webu Soukromé Wellness Masáže je pan Pavel Novák s adresou Kostelní 491/40, 702 00 Ostrava-město, Česká republika. V případě jakýchkoliv dotazů či požadavků ohledně zpracování vašich osobních údajů se můžete obrátit přímo na vlastníka.