Zásady ochrany osobních údajů

Vážíme si důvěry, kterou jste nám projevili při poskytování vašich osobních údajů. Ochrana vaší soukromí je pro nás klíčová a chceme, abyste se cítili bezpečně při používání našich služeb. Důkladně proto chráníme všechny osobní údaje, které nám poskytnete, a to v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů popisují, jaké údaje o vás sbíráme, proč je sbíráme, jak s nimi nakládáme a jak jsou chráněny. Dále se zde dočtete, jaké jsou vaše práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů a jak můžete tato práva uplatnit. Zásady také obsahují informace o tom, kde a jak můžete podat stížnost, pokud se domníváte, že nedochází k náležité ochraně vašich dat.

Osobní údaje zpracováváme transparentně, spravedlivě a v souladu s právem. To znamená, že vaše údaje zpracováváme pouze pro výslovně určené a oprávněné účely a nezpracováváme je způsobem, který je s těmito účely neslučitelný. Rozumíme důležitosti informací, a proto vynaložíme veškeré dostupné technické a organizační opatření, aby byly vaše údaje chráněny před neoprávněným přístupem, zničením, ztrátou, neoprávněným zpracováním či jiným zneužitím.

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz (právo být zapomenut), právo na omezení zpracování, právo na přenosnost údajů, právo nesouhlasit se zpracováním údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu.

V rámci těchto práv máte možnost kdykoliv se informovat o tom, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete požadovat opravu nebo aktualizaci vašich údajů, můžete rovněž požadovat omezení zpracování nebo úplné vymazání vašich osobních údajů z našich systémů. K tomu, abychom zajistili, že vaše osobní údaje nebudou zpracovávány v rozporu s vašimi přáními, můžete nám zaslat nesouhlas se zpracováním nebo vaše specifické pokyny, které se týkají zpracování údajů po vaší smrti.

Jak a proč zpracováváme vaše osobní údaje

Osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování, vylepšování a personalizace našich služeb. To zahrnuje zpracování údajů potřebných pro rezervaci termínu masáže, zajištění komunikace s vámi, poskytování zákaznického servisu, a také pro marketingové a analytické účely. Vaše údaje jsou nezbytné pro efektivní fungování našich služeb a bez nich nelze tyto služby poskytovat v plné míře.

Zpracování osobních údajů se řídí zákonem o ochraně osobních údajů. Soubory cookies, které používáme na našem webu, nám pomáhají zlepšit vaši uživatelskou zkušenost. Cookies mohou shromažďovat informace o vašem chování na webu, ale nepoužíváme je k získávání osobních údajů bez vašeho vědomí a souhlasu.

Pokud máte otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, nebo pokud chcete uplatnit svá práva, prosím, neváhejte nás kontaktovat na e-mail: [email protected].

Jak můžete svá práva uplatnit

Z vašich práv můžete využít prostřednictvím kontaktu na následující adresu: Pavel Novák, Kostelní 491/40, 702 00 Ostrava-město, Česká republika. Můžete nás kontaktovat také prostřednictvím e-mailu [email protected]. K tomu, aby vaše požadavky byly zpracovány bez zbytečných prodlev, prosím, poskytněte nám veškeré potřebné informace a identifikujte se v souladu s požadavky platného právního řádu.

V případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, máte právo na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Chceme ale zdůraznit, že nás můžete kdykoliv kontaktovat přímo a my uděláme vše pro to, abychom případný problém vyřešili společně a k vaší spokojenosti.