Preambule

Vítejte na našich stránkách Soukromé Wellness Masáže. Přečtěte si prosím pozorně následující obchodní podmínky, které upravují vzájemné obchodní vztahy mezi provozovatelem tohoto webu a jeho klienty. Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro všechny klienty, kteří se rozhodnou využít naše služby. V případě, že s některým ustanovením těchto podmínek nesouhlasíte, není možné využít naše služby. Provádění rezervace masáže a jejího následného využití je považováno za bezvýhradné přijetí těchto podmínek. Obchodní podmínky lze kdykoli změnit nebo aktualizovat, o čemž budou klienti informováni prostřednictvím našich webových stránek.

Definice pojmů

V tomto dokumentu jsou použity následující pojmy: 'Služba' odkazuje na masážní a wellness služby poskytované provozovatelem webu. 'Klient' je fyzická nebo právnická osoba, která provádí rezervaci a využívá služby provozovatele. 'Rezervace' značí elektronický nebo telefonický požadavek klienta na službu v určeném termínu. 'Provozovatel' je v tomto případě pan Pavel Novák, majitel a provozovatel webu privatni-wellness.cz a přidružených masážních salónů.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás na prvním místě. Zavazujeme se k ochraně osobních údajů našich klientů v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Veškeré informace získané v rámci rezervačního procesu a při poskytování služeb jsou považovány za důvěrné a nebudou sdíleny s třetími stranami kromě případů, kdy to vyžaduje právní předpis nebo je to nezbytné pro poskytnutí služby.

Rezervace a storno podmínky

Rezervaci služby je možné provést prostřednictvím webových stránek privatni-wellness.cz nebo telefonicky. Po provedení rezervace obdrží klient potvrzení o rezervaci na uvedený e-mail. Klient má právo rezervaci zrušit nejpozději 24 hodin před domluveným termínem, v opačném případě může být účtován storno poplatek ve výši dohodnuté ceny za službu. V případě závažných okolností, které klienta zabraňují využít službu, je možné domluvit individuální dohodu v závislosti na konkrétní situaci.

Záruka a reklamace

Záruční doba pro poskytované služby je stanovena v souladu s občanským zákoníkem. V případě, že klient není s poskytnutou službou spokojen, má právo podat reklamaci. Reklamační řád je dostupný na našem webu nebo na vyžádání v našich salónech. Klient je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou týdnů od poskytnutí služby. Veškeré reklamace budou vyřizovány v souladu s platnými předpisy a zásadami dobrého jednání.

Kontakt a informace o provozovateli

Provozovatelem webu a poskytovatelem služeb je pan Pavel Novák s poštovní adresou Kostelní 491/40, 702 00 Ostrava-město, Česká republika. V případě dotazů nebo podnětů se můžete obrátit na e-mail [email protected].