Pravidla provozu

Kapacita sauny max. 4 osoby

Plavecký trenažér 1 osoba

Relaxační vana 1 osoba

Celkový doporučený počet návštěvníků 6 osob

PROVOZNÍ DOBA 10:00 hod - 22:00 hod ( po domluvě lze změnit)

OBJEDNÁVÁNÍ

Objednávku lze provést telefonicky na čísle 737 00 44 88

nebo na rezervačním kalendáři na webových stránkách

Místnosti pro převlékání jsou vybaveny samostatnou sprchou a WC.

V prostorách jsou návštěvníci povinni pohybovat se ve vhodné obuvi nebo bosi.

VE VŠECH PROSTORÁCH JE PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ

UPOZORNĚNÍ

Vpravo od vstupu, v místnosti se saunou, je umístěno červeně označené bezpečnostní tlačítko. Tento spínač je možno použít při nevolnosti či jiných potíží.

Vstup do prostor sauny

Vstupem do prostoru regeneračního centra je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu a dbát pokynů zaměstnanců.
Podnapilým a intoxikovaným a zahmyzeným osobám je vstup do centra zakázán.
Dětem mladších 15-ti let je přístup do regeneračního centra dovolen jen s doprovodem dospělé osoby.
Sauna a vana je doporučena především zdravým osobám. Každý návštěvník ji podniká na vlastní zodpovědnost. Osobám, které dosud saunu nenavštěvovaly, se doporučuje konzultace s lékařem.
Správný postup sauny je uveden v desateru sauny.

Práva a povinnosti návštěvníků sauny

 1. Přístup do sauny mají jen osoby zdravé. Z návštěvy jsou vyloučeny všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoli nemocí, která může ohrozit zdraví při použití sauny a nebo může ohrozit zdraví ostatních účastníků sauny (i onemocnění horních dýchacích cest). Jedná se zejména o osoby, postižené zvýšenou tělesnou teplotou, kašlem, záněty očí, nakažlivými nebo odpor vzbuzujícími chorobami, osoby zahmyzené nebo opatřené obvazy. Z účasti jsou vyloučeni i bacilonosiči střevních i jiných nakažlivých chorob.
 2. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení sauny a při svém jednání dbát o bezpečnost vlastní i ostatních.
 3. Každý návštěvník je povinen se umýt mýdlem a řádně osprchovat před vstupem do sauny.
 4. Z důvodu hygieny prostředí se při sezení na lavicích sauny,lavicích a křeslech odpočívárny a lavicích šatny používá k podložení těla prostěradlo, ručník, nebo jiná vhodná textilie.
 5. Pobyt v sauně má být nejvýše cca 15 minut. Následné ochlazení se provádí pod sprchou nebo v ochlazovacím bazénku. Před vstupem do bazénku se návštěvník osprchuje. Cyklus ohřívání a ochlazování se provádí většinou 3x. Proces musí být upraven podle individuálních pocitů a aktuálního zdravotního stavu. Osoby s poruchami oběhového systému se poradí o saunování se svým lékařem.
 6. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení sauny. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení sauny, tak na majetku ostatních osob.
 7. Je zakázáno nosit do sauny další předměty (koupací čepice, obuv, plastové výrobky, apod.)
 8. V případě úrazu nebo nevolnosti je nutné přivolat obsluhu a poskytnout první pomoc. Např. Stisknutím tísňového tlačítka na stěně před saunou.
 9. Návštěvník sauny není oprávněn upravovat režim v sauně změnou nastavených parametrů nebo ovlivněním regulátorů v sauně.
 10. Každý účastník odpovídá za svůj zdravotní stav a zdravotní stav nezletilých, které doprovází.
 11. Pro saunování dětí platí zvláštní pravidla. Před první návštěvou sauny informujte pediatra a požádejte o rady týkající se pobytu v sauně.

Práva a povinnosti návštěvníků plaveckého trenažéru a relaxační vany

 1. Přístup do trenažéru a vany mají jen osoby zdravé. Z návštěvy jsou vyloučeny všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoli nemocí, která může ohrozit zdraví při použití vany a nebo může ohrozit zdraví ostatních účastníků regeneračního centra. (i onemocnění horních dýchacích cest). Jedná se zejména o osoby, postižené zvýšenou tělesnou teplotou, kašlem, záněty očí, nakažlivými nebo odpor vzbuzujícími chorobami, osoby zahmyzené nebo opatřené obvazy. Z účasti jsou vyloučeni i bacilonosiči střevních i jiných nakažlivých chorob.
 2. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení vany a při svém jednání dbát o bezpečnost vlastní i ostatních.
 3. Každý návštěvník je povinen se umýt mýdlem a řádně osprchovat před vstupem do vany, totéž platí po použití wc.
 4. Pobyt ve vaně má být nejvýše cca 20-30 minut. Cyklus hydromasáže lze individuálně opakovat .Proces musí být upraven podle individuálních pocitů a aktuálního zdravotního stavu. Osoby s poruchami oběhového systému se poradí se svým lékařem.
 5. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení vany. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení vany, tak na majetku ostatních osob.
 6. Návštěvník trenažéru a vany není oprávněn upravovat režim ve vaně změnou nastavených parametrů mimo návod k použití.
 7. Každý účastník odpovídá za svůj zdravotní stav a zdravotní stav nezletilých, které doprovází.
 8. Pro dětí platí zvláštní pravidla. Před první návštěvou relaxačnívany informujte pediatra a požádejte o rady týkající se pobytu.
 9. Každý návštěvník je povinen uposlechnout bezvýhradně pokynů obsluhy regeneračního centra, týkající se provozu zařízení. V případě neuposlechnutí je obsluha oprávněna vykázat takového návštěvníka z provozu.
 10. V případě úrazu nebo nevolnosti je nutné přivolat obsluhu a poskytnout první pomoc. Např. Stisknutím tísňového tlačítka na stěně před saunou.

Zakázané činnosti

 1. chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek
 2. znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků apod.
 3. kouřit v celém prostoru
 4. konzumovat potraviny v odpočívárně sauny v sauně nebo ve vaně.
 5. vstupovat do prostor se žvýkačkou
 6. vnášet do prostor skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků
 7. vodit do regeneračního centra psy nebo jiná zvířata
 8. používat jakékoliv holící přístroje

Vyloučení z návštěvy

Z regeneračního centra bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem.